MASIGNCLEAN102

Lirik Lagu Sabyan Gambus - Ya Asyiqol


Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa
Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa

Qod rooqo kaa sush-shofa, shofa, ash-shofa..
Wa thooba Wafdul hanaa
Qod rooqo kaa sush-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa

Nuurul jamaali badaa
Min wajhi syamsil hudaa
Nuurul jamaali badaa
Min wajhi syamsil hudaa

Min wajhi syamsil hudaa
Nuurul jamaali badaa
Min wajhi syamsil hudaa

Man fadl-luhu 'ammanaa
Man fadl-luhu 'ammanaa, 'ammanaa, 'ammanaa 

Wa thooba Wafdul hanaa
Qod rooqo kaa sush-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa

Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa
Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa

Qod rooqo kaa sush-shofa shofa ash-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa
Qod rooqo kaa sush-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa

Thoohalladzii billiqoo
Qod faaza lammaa-rtaqoo
Thoohalladzii billiqoo
Qod faaza lammaa-rtaqoo

Qod faaza lammaa-rtaqoo
Thoohalladzii billiqoo
Qod faaza lammaa-rtaqoo

Duunal waroo robbunaa
Duunal waroo robbunaa, robbunaa, robbunaa..

Wa thooba Wafdul hanaa
Qod rooqo kaa sush-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa

Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa
Yaa 'aasyiqol musthofaa
Absyir binailil munaa

Qod rooqo kaa sush-shofa, shofa, ash-shofa..
Wa thooba Wafdul hanaa
Qod rooqo kaa sush-shofa
Wa thooba Wafdul hanaa


Share This :
SakuBolong